PLANET49 GmbH

PLANET49 GmbH Logo
Kontakt mig:

Alle felter med (*) er påkrævet

Virksomhedsinformation / aftryk

Planet49 GmbH

Am Unisys-Park 1, 65843 Sulzbach/Ts., Tyskland

Planet49 GmbH er registreret hos Frankfurt am Mains lokale domstol under det kommercielle registreringsnummer HRB 91549 B, og repræsenteres juridisk både i- såvel som uden for retten af Managing Director Jürgen Böttcher. VAT: DE281674097

Vi står til rådighed skulle du have spørgsmål. Skriv venligst en email til os på info@planet49.com.

kontaktside

ota meihin yhteyttä

EU-Kommissionens platform

Vedrørende online konfliktløsning: www.ec.europa.eu/consumers/odr/

Ophavsret

Rettighederne til alle teksterne, billeder samt layout, HTML-koderne og scripterne tilhører Planet49 GmbH. Enhver form for anvendelse kræver ejerens udtrykkelige tilladelse.

Databeskyttelseserklæring fra Planet49 GmbH

Databeskyttelsen er for os, Planet49 GmbH - (herefter benævnt ”Planet49/os/vi“), Am Unisys-Park 1, 65843 Sulzbach/Ts. Tyskland, repræsenteret ved administrerende direktør Jürgen Böttcher - et særligt anliggende. Derfor vil vi gerne oplyse dig som ansvarlig instans om typen, omfanget og formålet med enhver indsamling, opbevaring, transmission og/eller brug af personoplysninger i overensstemmelse med EU's generelle databeskyttelsesforordning (GDPR). Du kan til enhver tid kontakte os på vores postadresse eller via e-mail på følgende adresse: info@planet49.com .

Vores databeskyttelsesansvarlige kan kontaktes på: privacy@planet49.com.

Med denne erklæring informerer vi dig om de databeskyttelsesrelevante aspekter i vores tilbud, især:

  • indsamling og opbevaring af dine personlige data,
  • overførsel og brug af dine personoplysninger
  • og dine rettigheder.

 

1. Hvilke personoplysninger indsamles og opbevares af os

Hvis du bruger vores hjemmeside og udfylder indtastningsfelterne og/eller kontakte os og/eller blot besøger vores hjemmeside, kan personlige data indsamles af os på følgende vis:

  • Vi indsamler og behandler kun personlige data, som du giver os med din viden, når du udfylder selve kontaktformularen. De indsamlede personoplysninger vil især være følgende data: Efternavn, fornavn, adresse, virksomhed, land og e-mailadresse samt muligvis andre data fra dig. En anden indsamling af dine data bliver ikke udført af Planet49.
  • Personlige data, der kan indsamles ved dit besøg på vores hjemmeside, især datatrafik, sted- og tidsoplysninger, IP-adresser og anden kommunikationsinformation, som leveres af din computer.

Ud over de ovennævnte data kan også andre data, som f.eks. lokale tidspunkter, tidszoner og brugsdata blive gemt.

Desuden kan statistiske data indsamles og bruges, når ved besøg på vores hjemmeside. Statistiske data indeholder data om brug af en særlig internetbrowser og dens model.

 

2. Hvordan og hvorfor dine personoplysninger behandles og overføres af os, og hvad de bruges til

Du har givet os dine personoplysninger ved hjælp af vores kontaktformular, og vi bruger dem kun til at behandle den service, du har brug for, samt den tilknyttede tekniske administration. I den sammenhæng vil vi gerne påpege, at vi bruger de personoplysninger, som du har leveret i forbindelse med den tilsigtede reklamemail og/eller ved at bruge kontaktformularen til at oprette og gemme som kontakt i vores kontaktprogram (Art 6 stk. 1, litra b, f, GDPR). Yderligere indsamling af dine personoplysninger direkte af os vil ikke finde sted.

Personlige data fra dig kan også blive videresendt til os via en af vores partnere, på hvis hjemmeside, du har registreret dig og hos hvem, du har givet dit udtrykkelige samtykke til at modtage reklamemails (artikel 6, stk. 1, litra f, GDPR)

Som led i salgsfremmende e-mail kan vi lejlighedsvis benytte lejligheden til at sende til den e-mailadresse, du har angivet, ved hjælp af elektronisk mail. Reklame omfatter produkter fra tredjeparter (artikel 6, stk. 1, litra f, GDPR).

Behandlingen af dine personoplysninger kan også skyldes anmeldelse om dine rettigheder (Artikel 6, stk. 1. Litra c og f, GDPR), som du kan se i afsnit 5 i denne databeskyttelseserklæring.

Desuden kan dine personoplysninger blive videresendt i tilfælde, hvor vi er lovligt forpligtet til at gøre det (artikel 6, stk. 1, litra c), GDPR) eller i det omfang det er nødvendigt for håndhævelse af andre rettigheder/krav eller for retligt forsvar, hvis og i det omfang disse er baseret på arrangørens eller andre tredjeparts berettigede interesser (artikel 6, stk. 1, litra f, GDPR). Det samme gælder for (eller delvist) køb eller salg af forretninger og/eller aktiver i tilfælde af en anden overtagelse af vores virksomhed af en tredjepart eller indledning af insolvensbehandling, eller hvis åbningen afvises på grund af manglende aktiver (artikel 6, stk. 1, litra f, GDPR).

En videresendelse af e-mailadressen til tredjemand med henblik på annoncering finder ikke sted. Du kan selvfølgelig til enhver tid gøre indsigelse mod reklame-e-mail-forsendelser. For den pågældende ret til tilbagetrækning bedes du læse afsnit 5 i denne databeskyttelseserklæring.

3. Hvor og hvor længe lagrer vi dine personoplysninger, og hvortil kan dine data eksporteres

a) Dine personoplysninger opbevares af os inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Der er ingen lagring eller dataoverførsel til tredjelande.

b) Hvis ingen sletning eller blokering sker i overensstemmelse med de rettigheder, som du kunne have udøvet, se i afsnit 5, gemmes dine data permanent for ovennævnte formål.

Hvis du har tilbagekaldt samtlige samtykker til databehandling og/eller har erklæret din modstand mod dette, sætter vi dig på vores såkaldte Blokliste. Det betyder, at vi ikke længere bruger dine personoplysninger til markedsføringsformål. Vi gemmer derefter kun dine data til juridiske formål (f.eks. bevisførelse, forsvar og påstand om krav osv.) og sletter dem efter udløbet af en yderligere periode på fire år, medmindre tvingende grunde taler imod det eller andre årsager af en tilsvarende databehandling, for eksempel ved fornyet samtykke.

Hvis vi ikke bruger dine personoplysninger i en periode på 24 måneder, gør vi det på samme måde, dvs. vil ikke blive brugt til vores egne markedsføringsformål eller af vores kunder.

4. Beskyttelse af dine personoplysninger

Vi træffer passende forholdsregler - administrative / organisatoriske, tekniske og fysiske - for at beskytte dine personoplysninger mod tab, tyveri, misbrug, uautoriseret adgang, uautoriseret offentliggørelse, uautoriseret ændring og destruktion. Så vil dine data blive beskyttet, især i forbindelse med adgangskontrol (sikker positionering af serverne, som kun en defineret sikkerhedsprocedure giver adgang til), adgangskontrol (kryptering af datatransmission i 128 bit, individuel adgangskode, menu, opgavetilladelse for medarbejdere, nuværende virus software ), adgangskontrol (individuel adgang for medarbejdere gennem personlige konti, identifikation og autentifikationskrav), videregivelseskontrol (løbende kontrol og beskeder til modtagerne, ingen lokal lagring af data logging af alle data eksport og overførsler), input kontrol (kontobundet verifikation, logning af tidsstempel og vært), jobkontrol (kontinuerlig kontrol ved at styre og Privacy Commissioner, entydige kontrakter i forbindelse med kravene i § 62 Federal databeskyttelse lov og art. 28 DSGVO i koordination med databeskyttelsesansvarlig og virksomhedsledelse UNG) og tilgængelighedskontrol (host’s generelle sikkerhedsvaretagelse [UPS, halon gasanlægget, etc.], back-up streaming til andre generelle sikkerhedsforanstaltninger [f.eks. UPS, halon gassystemet etc.], back-up streaming til et andet sted [med alle sikkerhedsforanstaltninger se adgangskontrol] hver nat, spejling beskyttet i yderligere to harddiske, virusbeskyttelse program).

På trods af disse forholdsregler kan vi på grund af internettets usikre karakter ikke garantere sikkerheden for din dataoverførsel til vores hjemmeside. Derfor er enhver overførsel af data fra dig til vores hjemmeside på eget ansvar.

5. Hvad du har ret til

Du har ret til når som helst at få oplysninger om de personoplysninger, der er gemt om dig, i overensstemmelse med artikel 15, GDPR, herunder oprindelsen og modtageren af dine data og formålet med databehandlingen.

Du har også ret til på ethvert tidspunkt at kræve korrektion af ukorrekte personoplysninger vedrørende dig (artikel 16 GDPR). Du kan anmode om en begrænsning af behandlingen, hvis en af betingelserne i artikel 18, stk. 1, GDPR eksisterer, f.eks. at benægte rigtigheden af dine personoplysninger.

Du har også ret til at tilbagekalde ethvert samtykke til behandling af dine personlige data, der kan ydes med virkning for fremtiden (artikel 7 GDPR). En sådan tilbagetrækkelse påvirker dog ikke lovligheden af forarbejdningsoperationerne hidtil.

Derudover har du ret til at kræve udlevering af de personoplysninger, der sendes til os, i et format, der tillader overførslen til et andet sted (artikel 20, GDPR).

Under betingelserne i artikel 21, stk. 1, 2 og 3,GDPR kan du gøre indsigelse mod databehandling af grunde, der opstår som følge af din persons særlige situation.

Desuden har du ret til at kræve sletning af dine data og din ret til at blive glemt i overensstemmelse med artikel 17, GDPR. Hvis de juridiske forudsætninger er opfyldt, vil vi også fortsætte uden din anmodning og slette dine personoplysninger.

For at kræve dine rettigheder korrigeret som angivet ovenfor i dette afsnit, kontakt venligst Planet49 GmbH, c / o Talk2 GmbH, Rheinstrasse 22, 64283 Darmstadt, Tyskland eller på følgende e-mailadresse: info@planet49.com

Schließlich besteht die Möglichkeit, sich mit einer etwaigen Beschwerde an die für die Planet49 GmbH zuständige Aufsichtsbehörde, den Hessischen Datenschutzbeauftragte (Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden, Postfach 31 63, 65021 Wiesbaden, Deutschland), oder jede andere Aufsichtsbehörde zu wenden.

6. Server-Log-Files

Udbyderen af internetsiden indsamler automatisk og gemmer information i såkaldte serverlogfiler. Disse sendes automatisk til os af browseren. Disse er browsertype/browserversion, anvendt operativsystem, Referrer URL, værtsnavn på den adgangs computer på tidspunkt for serveranmodning. Disse data kan ikke tildeles en bestemt person. Disse data vil heller ikke blive slået sammen med andre datakilder. Hvis der er konkrete indikationer for ulovlig brug, forbeholder vi os ret til at kontrollere disse data efterfølgende.

7. Brugerdata og cookies

Vi gemmer ikke brugerdata og bruger ikke cookies.

8. Mindreårige

Dette websted, herunder databeskyttelseserklæringen, er ikke beregnet til mindreårige. Ingen personlige oplysninger om mindreårige indsamles videnskabeligt, bruges og/eller afsløres.